جنگی نژاد.سدمنجیل .ماهیگیری  چاپ

تاریخ : 24 مهر 1394 در ساعت 22:14

سلام به تمام دوستان چه داخل ایران عزیز،چه اونائی که اونورآبن! معین مایه عزیز،یکی ازدوستای خوب پارس شهاب نقره که برای یه کارتحقیقاتی رفته.......جاش خالی نباشه. روزقبل صحبت ماهیگیریُ کرده بودیم،امروزپشت سدمنجیل تورهای ماهیگیری باقایق ........ماهی؟چه عرض کنم،خودتون ببینید


فقط سایزوباپشت وانت نیسان بسنجید!بین 18 تا 20 کیلوگرم هرکدومشون وزن داشتن.